Genel Satış Sözleşmesi
 

GENEL SATIŞ ŞARTLARIMIZ

Tüm satışlarda hasantekin.com.tr olarak anılacaktır) tarafından https://hasantekin.com.tr adresinde ve/veya sipariş ya da fatura ile birlikte sunulan ve önceden haber verilmeksizin https://hasantekin.com.tr. tarafından her zaman değiştirilebilecek Genel Satış, Teslim ve Garanti Şartları geçerli olacaktır.
Tarafların karşılıklı imzalarını havi ve yazılı olmayan Genel Satış, Teslim ve Garanti Şartları haricinde herhangi başka bir ek veya değişik bir düzenlemenin geçerliliği iddia edilemez.

Satışa konu mal özellikleri alıcı tarafından bilinerek, öğrenilerek veya bazı durumlarda özel olarak sipariş edilerek satın alınmıştır. Üçüncü kişilerce kullanımı veya kullandırılmasından kaynaklı sorunlardan https://hasantekin.com.tr sorumluluk atfedilemez.
Kural olarak tüm ürünler fabrikamız teslimlidir. Talep halinde, sorumluluk, sigorta ve nakliye masrafları müşteriye ait olmak üzere müşteri adresinde teslim gerçekleştirilir. Tahsilat makbuzla yapılır. Fatura akite edilmez.
Teslim edilen ürün ve/veya faturaya ilişkin itirazlar kalite, kantite dahil teslim ve/veya fatura tarihinden itibaren 8 gün (yasa le belirlenen süre) içerisinde https://hasantekin.com.tr'ye iletilmelidir.
Süresinde iletilmeyen itirazlar geçersizdir.
Fiyatlar ödeme yapılıncaya kadar değişebilir. Burada belirtilen fiyatlar takip eden siparişlerinizde değişiklik gösterebilir.
Alıcının tacir gerçek veya tüzel kişi olması durumunda ve/veya faturanın tacir alıcı adına kesilmesi durumunda alıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan haklardan faydalanamaz.
Yurtdışı veya yurtiçi satışlarda CISG (Viyana Anlaşması) hükümleri veya alıcı haklarını içeren (Temmuz2/964) Hague Anlaşması dahil hiçbir anlaşma uygulanmaz.
Herhangi bir ihtilaf halinde Türk Kanunları geçerli olup, ankara mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
Ürünlere ilişkin tüm çizimler, maliyet tahminleri, sınai haklara ilişkin hakların kullanımı ve kullanıcıya sunulan hizmetlerin ve yazılımların, kullanıcı tarafından sisteminin kullanılması ile oluşan tüm verilerin fikri haklara ilişkin 5846 sayılı yasada tanımlanan mali ve manevi hakları kullanma yetkisi sahibi https://hasantekin.com.tr'dir. Söz konusu bilgi, belge, çizim, veri, tasarım, yazılım, grafik vb. eser ya da ürünler kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayılamaz, umuma iletilemez, kullandırılmaz, devir ve temlik edilemez, değiştirilemez.
Genel Satış Şartlarının Türkçe ve İngilizce versiyonunda çelişki halinde Türkçe versiyonu geçerlidir.